AMU-kurs

Alle bedrifter med mer enn 50 ansatte, skal ha et arbeidsmiljøutvalg. Hvis en av partene ønsker det, skal AMU etableres og det er med enn 20 ansatte. Grunnen til at regelverket er formulert slik er fordi det er stor nytteverdi i å snakke sammen, på tvers av rollene i arbeidslivet. for å få fram de beste løsningene.

For å få dette på plass i praksis, må det være en felles forståelse om at dette er lurt. Man må kunne og følge spillereglene. Det er viktig at arbeidsmiljøutvalget blir et møtefora for godt og effektivt samarbeid! Den obligatoriske elektroniske opplæringen jeg gir sikrer at dette samarbeidet kommer på plass. Ta kontakt- så finner vi sammen ut hva ditt behov er!