AMU-kurs

Alle bedrifter med mer enn 30 ansatte, skal ha et arbeidsmiljøutvalg. Slik blir det fra 1.1.2024, fordi antall ansatte reduseres fra 50 til 30 ansatte. Det viser seg at det er lønnsomt for bedriften og samfunnet, og derfor har myndighetene i Norge valgt å insistere på etablering av arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene ønsker det, skal AMU etableres og det er med enn 10 ansatte.

Grunnen til at regelverket er formulert på denne måten, er fordi det er stor nytteverdi i å snakke sammen, på tvers av rollene i arbeidslivet, for å få fram de beste løsningene. All forskning viser dette. Å snakke sammen er virkelig undervurdert på mange arbeidsplasser i Norge, og i verden forøvrig.

For å få dette på plass i praksis, må det være en felles forståelse om at dette er lurt. Man må kunne, og følge spillereglene. Opplæringen jeg gir dere som sitter i AMU sikrer et godt grunnlag for både forståelse og samarbeid. Og slik kommer AMU sin funksjon på plass som arbeidsmiljøarbeidets nav. Ta kontakt- så finner vi sammen ut hva ditt behov er!

Kravet om utdanning av AMU finner du i §7-4. og NB! AMU sine medlemmer skal ha personlige vara-er, og disse skal du ta med deg på kurs!