Arbeidsmiljøutvalgets rolle og kurs for arbeidsmiljøutvalget

Loven sier at arbeidsmiljøutvalget og deres personlige varamedlemmer skal gjennomføre HMS-kurs. Det viktigste med kurset er å gå igjennom alle de faktorene i arbeidsmiljøet som et arbeidsmiljøutvalg skal forholde seg klokt til, det vil si at de skal kjenne til regelverket og måten å behandle arbeidsmiljøsaker på. Det er dessuten viktig at arbeidsmiljøutvalget behersker nødvendig verktøy for å få til et godt HMS-system på arbeidsplassen.

Å repetere metoden et arbeidsmiljøutvalg skal beherske, bør skje etter 5-6 år, fordi metoden og regelverk hele tiden utvikler seg og blir bedre. Trenger dere kurs eller veiledning for arbeidsmiljøutvalget? Ta kontakt, så finner vi riktig behov for din bedrift!