Arbeidsmiljøutvalgets rolle og kurs for arbeidsmiljøutvalget

Loven sier at arbeidsmiljøutvalget og deres personlige varamedlemmer skal gjennomføre HMS-kurs, og fra 1.1.2024, skal det etableres arbeidsmiljøutvalg hvis det er 30 ansatte eller flere, eller hvis en av partene krever det og det er over 10 ansatte. Du kan lese om det i arbeidsmiljøloven § 7-4, der det henvises til §6-5. Kravet er utdypet i Forskrift for Organisering, Ledelse og Medvirkning, se særlig kap 3.

Kravet om å etablere AMU, og at AMU skal gjennomgå kurs er vedtatt i Norge, fordi all forskning viser at det lønner seg, både menneskelig og økonomisk.

Det viktigste med et godt AMU-kurs er å gå igjennom alle de faktorene i arbeidsmiljøet som et arbeidsmiljøutvalg skal forholde seg klokt til, det vil si at de skal kjenne til regelverket og måten å behandle arbeidsmiljøsaker på, og de må selvfølgelig raske sjekke ut om saken de vurderer å behandle er en arbeidsmiljøsak eller ikke.

Det er dessuten viktig at arbeidsmiljøutvalget behersker nødvendig HMS-verktøy for å få til et godt HMS-system på arbeidsplassen. Handlingssirkelen er et viktig stikkord. Den er på mange måter kjernen i arbeidslivets gramatikk, og sier noe om hvilke rekkefølge man skal ha på trinnene i drift, utvikling og endringer.

Å repetere HMS-kurs for AMU bør skje etter 5-6 år, fordi metoden og regelverk hele tiden utvikler seg og blir bedre.

Trenger dere kurs eller veiledning for arbeidsmiljøutvalget? Ta kontakt, så finner vi riktig behov for din bedrift!