FAQ

Hvordan velger man et verneombud? Den helt riktige metoden finner du i forskriften organisering ledelse og medvirkning, § 3.2. Forskriften gir god beskrivelse av hvordan alt innen organisering og ledelse av HMS-arbeidet skal gjøres. Hvis du heller vil ha en gjennomgang av meg, med praktisk
gjennomgang og gode løsninger for din bedrift, kan du ta kontakt!

Hvem skal egentlig sitte i et AMU? Om man skal etablere et AMU er det viktigste å huske at det skal være like mange fra ansatt-siden og ledersiden. Poenget er jo å få en best mulig oversikt når man diskuterer arbeidsmiljøsaker. Den eneste som har obligatorisk plass i AMU er verneombudet. Jeg vil også påstå at øverste leder bør finne tid til å delta i dette utvalget og ikke sende en representant. Vil du sjekke regelverket, finner du det i Kap.7 i arbeidsmiljøloven og i forskrift for organisering, ledelse og medvirkning. Ta kontakt og du ønsker spesifikk veiledning på din arbeidsplass!

Varsling, hvorfor er dette så vanskelig – og hva er løsningen? Varslingssaker oppleves som utfordrende for alle parter. Det er viktig å ha respekt for innholdet i varslingssaker og alle involverte. Det får man best til ved å forebygge at varsling dukker opp, og har gode rutiner om de likevel skulle
komme. Ta kontakt, så finner vi gode løsninger for din bedrift.

Hvorfor er det så lurt å si ifra når noen blir dårlig behandlet? Å bli dårlig behandlet kan ofte oppleves som mobbing av den som blir utsatt for det, og de som står og ser på. Nøkkelen til å avvikle mobbing i både skolen og i arbeidslivet ligger hos det tause flertallet. Hvordan dette skal bli en del av kulturen på arbeidsplassen din, kan HMS Praxi tipse om, hvis du tar kontakt.


Hvorfor må man skrive HMS-avvik? Er det ikke bare å fikse ting som dukker opp? Det er to hensikter med å si ifra om HMS-avvik. Det ene er å rette opp feilen, men den andre hensikten er å gi grunnlag for læring og varig forbedring. Kloke arbeidsmiljøer ser verdien i at folk sier ifra, og at det
blir dokumentert. Ta kontakt så kan dere få et innlegg om dette på arbeidsplassen hos dere.

HMS-rutiner, kan jeg få en oversikt? Den oversikten har du i eget hode, i hvert fall hvis du inkluderer alle de kloke folkene som arbeider hos deg. Dere kan selv skape en oversikt hvis dere setter dere sammen og spør hverandre; Hva kan gå galt her? Gjennomfører dere en god risikovurdering, blir svaret en HMS-rutine som vil forhindre, eller minimere skade.

Ta gjerne kontakt – dette får vi til sammen!