HMS-kurs for ledere

Ledere plikter å ta kurs i HMS nettopp for å få en form for oversikt og grunnleggende kompetanse i systematisk HMS. Det beste er å få samme opplæring som verneombud, men tiden er knapp er en god vernetjeneste der for deg, og kan gi god veiledning i både metode og krav til oppfølging. Oversiktskurset gir jeg gjerne – det er komprimert og gir grunnleggende teoretisk kunnskap. Målet er at lederne gjennom dette kurset skal se gevinsten ved å bruke en HMS-metode på driften, og forstå at det er fint å trekke på kompetansen til vernetjenesten og de ansatte.