HMS-kurs for ledere

Ledere plikter å ta et kurs i HMS for å få oversikt og grunnleggende kompetanse i systematisk HMS. Dette er beskrevet i § 3-5 i arbeidsmiljøloven. Det beste er å få samme opplæring som verneombud, men tiden er knapp. Om du har en god vernetjeneste, kan verneombudet gi god veiledning i både metode og krav til oppfølging. Det er særlig viktig når du risikerer å bryte loven og lovens formål. Oversikts-kurs i systematisk HMS til deg som leder gir jeg gjerne. Det er komprimert og gir grunnleggende teoretisk kunnskap. Målet er at lederne gjennom dette kurset skal se gevinsten ved å bruke en HMS-metode på driften, og forstå at det er fint å trekke på kompetansen til vernetjenesten og de ansatte. I tillegg gir jeg deg gjerne innsyn i teorien om kjernekvaliteter.

Jeg er autorisert kursholder i kjernekvadrant-teorien som søker å dyrke den beste versjonen av deg selv og dine ansatte, og hvordan du kan få til dette når det er vanskelige valg som skal tas. Teorien baserer seg på et positivt menneskesyn der alle har gode egenskaper som forsterkes på en slik måte at samarbeidet blir lettere, forståelsen for hverandres kvaliteter blir bedre og det gode resultatet blir lettere å oppnå.