Innlegg og presentasjoner

Jeg blir ofte invitert på seminarer, konferanser, møter og samlinger der det er behov for innlegg som er knyttet til arbeidslivet og det vi kommer borti av utfordringer der. Listen over temaer jeg har holdt på slike seminarer og konferanser er lang. Tilbakemeldingene er gode, kanskje nettopp fordi vanskelig teoretisk stoff gjøres om til matnyttige og praktiske oppskrifter. Jeg sier aldri nei til å knekke en skikkelig HMS-nøtt på scenen.

Her er en liste over et utvalg av de presentasjonene jeg har holdt den siste tiden:

HMS123

Systematisk HMS – arbeidslivets grammatikk

Varslinger og alternativene

Sammenhengen mellom ytringsfrihet og varslings-saker

Varslingsregelverket – AML 2A

Velkommen til vervet! Tale til det nye verneombudet

Hvor fremoverlent skal du være, verneombud?

Mangfoldets gevinst

Etiske regler – hvordan lage dem?

Byggesaker, hvem skal delta og hvordan skal byggesaker gjennomføres?

Hvordan få til et vellykket AMU?

Hva kan AMU vedta?

Hvordan bruke Bedriftshelsetjenesten på en god måte?

Arbeidsmiljøloven – trinn for trinn

Forskrift for Organisering, ledelse og medvirkning – arbeidslivets kokebok

Internkontroll-forskriftens gode krav

Hvordan ta den vanskelige samtalen?

HMS-planen som et Colombi egg!

Om Vernetjenesten og media

Når brukeren er en større utfordring enn dere trodde

Når det er konflikt mellom ytelser og krav

Den gode Onboardingen

Risikovurderinger og det smarte samarbeidet

Risikovurderinger og nødvendig dokumentasjon

Industrivern-leder: Hva innebærer rollen, og hva er mandatet?

HMS-rutinene, hva er gevinsten med dem?

Verdien av våre tilsynsmyndigheter

Vernetjenestens årsrapport

Hvorfor er det lurt med orden i HMS-arbeidet?

Funksjonen til HMS-avvik

Den supre Handlingssirkelen!

Hva er det lurt å tenke på før du stenger, med henvisning til AML § 6-3?