Kjernekvadranten – en vei til bedre selvinnsikt

Kjernekvadranten er en enkel og veldig nyttig psykologisk teori som brukes på arbeidsplassen så vel som i terapi mellom mennesker som skal evne å forholde seg til hverandre. Teorien er utviklet av Daniel D. Ofman som før han arbeidet kun med teorien om kjernekvaliteter, var lederutvikler og lederkonsulent i Nederland.

Kjernekvadranten gir deg en enkel vei til bedre selvinnsikt der en av de viktigste bieffektene er at du også leser de andre på en bedre og mer kontruktiv metode. Ved å erkjenne hvilke talenter personene rundt deg har, er det lettere å se deres fallgruver. Når du kjenner på deres fallgruver er det ikke så vanskelig å oppdage de beste utfordringene du kan gi den som har havnet i en fallgruve, slik at den beste versjonen av dette talentet kommer frem. Det er også lettere å se om noen har blitt utfordret så mye at det er på tide å lete frem det gode talentet igjen. Du kan gjøre det ovenfor dine kollegaer og ledere. Og du kan i aller høyeste grad gjøre det ovenfor deg selv, og hver dag finne fram ditt beste jeg. Klart det er vanskelig, men det gjør antall uenigheter litt mindre, hver gang du klarer det!

Om man faktisk er uenig er det også en helt grei utfordring å ta i arbeidslivet, så lenge vi holder uenigheten saklig, og finner en best mulig konklusjon sammen. Om samarbeidet ikke er verdens beste og det er nyttig å kunne diskutere sak og ikke person, er teorien om kjernekvaliteter gull verd! Da ender dere opp med å bli litt klokere og kasnkej helt omforent om veien videre!

Vet du at ca 70 % av alle uenigheter viser seg å basere seg på misforståelser, og ca 30 % av alle uenigheter faktisk utvikles fordi man er uenig? I arbeidslivet skal man lære seg å snakke sammen på en måte som gjør av vi unngår misforståelser, og sikrer at riktig myndighet konkluderer saken på rett måte ved faktisk uenighet.