Når alt er på stell

Veldig mange arbeidsplasser har det meste på stell og bruker systematisk HMS intuitivt sammen med sine ansatte. Intuisjoner er likevel ikke så lett å etterprøve, og man vet ikke når det sklir ut og en annen kultur fester seg. Det handler litt om å bruke HMS-systemet som arbeidslivets grammatikk. Intuisjon er ofte bra, men man skal vite hvilken rekkefølge og form punktene i HMS-systematikken skal ha, litt som rekkefølgen og formen på verb, subjekt og preposisjoner har i et språk. God systematisk HMS er ofte sammenlignbart med klart og enkelt språk.

Ved hjelp av korte og intense kurs, rydder dere måten dere tenker HMS på. Dere får hjelp til å dokumentere det som skal være dokumentert, og dere får hjelp til å skjære igjennom når dokumentasjonen blir uoversiktlig og dominerende.

Målet med HMS er å lette trykke, forenkle arbeidet og se til at avvikene blir færre. Det er ikke et mål å ha en masse dokumenter gjemt bort et sted.

Hvis det meste er på plass og obligatoriske kurs kan bli kortvarig, kan kurset gjøres kortere enn krevet. Da er det nyttig at dere er enige på forhånd og gjør et vedtak i AMU, hvis dere har det. Se Forskrift for Organisering, ledelse og medvirkning § 3-19.