Den norske arbeidslivsmodellen

Den norske arbeidslivsmodellen viser hvordan ledelse, fagforeninger, andre ansattes representanter og verneombud best kan spille på lag for å få til en god produksjon i bedriften. Modellen viser hvordan de forskjellige rollene i arbeidslivet best kan samarbeide og gi enda bedre kvalitet på arbeidsmiljøet.

Rollene er også forskjellig hvis vanskelige saker skulle dukke opp. Vonde saker, varslinger og utfordringer på arbeidsplassen løses lettere hvis samarbeidet er forutsigbart og rollene kjenner hverandres innhold.

Hvor ligger egentlig myndighet og ansvaret i rollene til ledere, fagforeningsrepresentanter og verneombud? Partene skal forholde seg til Hovedavtalen og alle de andre privatrettslige avtalene mellom partene. Disse avtalene er gull verd for å regulere arbeidslivet så godt som mulig, slik at både ansatte og ledere opplever arbeidslivet som forutsigbart, oversiktlig og inkluderende. Arbeidsmiljøloven og forskriftene knyttet til denne er vedtatt av Stortinget og skal følges av alle aktørene i arbeidslivet. At aktørene både skal forholde seg til fremforhandlede avtaler og til offentlig vedtatte lover kan gi rom for misforståelser og uenigheter. Da er det mye lurere å ta kontakt med meg for å få en gjennomgang av rammene som gjelder for den norske arbeidslivsmodellen. Den er god, og den er viktig å bevare som vår viktigste byggestein i samfunnet.

Kontakt meg, så finner vi ut av hva som er verd å få vite mer om hos dere.