Om meg

Navn: Guro Jansdotter Skåre-Jullum
Mail: post@hmspraxi.no
Telefon: 93036120

Født: 17.01.1964

Etter  mange år som ansatt i mange forskjellige faglige  stillinger, blant annet som lektor ble jeg koordinerende hovedverneombud for 12 500 ansatte, og arbeidet som dette i ca 12 år.  Deretter arbeidet jeg en tid i en bedriftshelsetjeneste, før jeg valgte å gjøre det jeg ønsket aller mest: Jeg etablerte HMS Praxi, for å dele på kompetansen jeg hadde utviklet gjennom utdanning og arbeidserfaring. Jeg ble kursholder og konsulent for de som trengte det! 

En viktig faktor som ofte mangler på arbeidsplassen er en etterprøvbar dialog mellom HMS-aktørene på arbeidsplassen. Uten dialog blir det liten felles forståelse for hvordan man produserer på den best mulige måten. Grunnlaget for misforståelser, konflikter og unødvendig sykefravær blir stort.

Tilliten mellom partene og arbeidsmiljølovens pålegg om å snakke sammen slik at de beste avgjørelsene blir tatt, er på mange måter arbeidslivets grammatikk.

Systematisk dialog mellom HMS-aktørene der målet er felles, sikrer din bedrift best mulig arbeidsmiljø. På den måten blir produksjonen god, sunn og helsebringende.

Jeg gir deg oppskriftene i tråd med regelverket og i tråd med hva  egen forskning, 30 år i arbeidslivet og 20 års erfaring i vernetjenesten har gitt meg.

Not Norwegian and in need for help in English? I can give you what you need, understanding the workenvironment law for work in Norway and businesses led by Norwegian companies. Pls contact me, and we can sort out what you need and what I can do for meeting your requirements.