Om meg

Navn: Guro Jansdotter Skåre-Jullum
Mail: post@hmspraxi.no
Telefon: 93036120

Født: 17.01.1964

Etter  mange år som miljøterapeut, flykning-rådgiver, lektor, rådgiver i et av statens direktorater og koordinerende hovedverneombud etablerte jeg HMS Praxi i 2020, for å dele den kompetansen jeg hadde utviklet gjennom utdanning og arbeidserfaring.

I 1994 leverte jeg inn hovedoppgaven i samfunnsgeografi på Universitetet i  Bergen. Feltarbeidet hadde bragt meg til Filippinene hvor jeg forsøkte å finne ut hva som manglet for økt produksjon i et land som ikke manglet råvarer, men arbeidsorganisering og gode produksjonsrammer.

En viktig faktor som manglet, var dialog mellom gruppene i samfunnet. Uten dialog er det liten felles forståelse for hvordan man produserer på den best mulige måten.

Den samme konklusjonen gjelder det norske arbeidslivet. Tilliten mellom partene, arbeidsmiljølovens pålegg om å snakke sammen slik at de beste avgjørelsene blir tatt, er på mange måter en felles løsning på alle former for produktivitet som skjer i et felleskap. Systematisk dialog med et felles mål er gull verd, og sikrer din bedrift best mulig arbeidsmiljø. På den måten blir produksjonen god, sunn og helsebringende. Jeg gir det oppskriftene i tråd med regelverket og i tråd med hva 20 års erfaring i vernetjenesten har gitt meg.