Rådgivning i HMS – hvordan lykkes

Rådgivning i HMS – hvordan lykkes?


Noen ganger har man nødvendig opplæring og vilje til å drifte med HMS-perspektivet i førersetet. Men, det er mange detaljer og mange temaer som dukker opp uten at det rette svaret er så lett å finne. Jeg kan gi veiledning når du trenger det. Ta kontakt så kan vi finne ut hva som passer best der du arbeider. Under finner du små artikler om spørsmål som dukker opp hos mange – også hos deg og dine, kanskje?