Systematisk HMS – opplæring og veiledning

Det er ikke lett å holde oversikt over hva som skal til for å ivareta kravet om systematisk HMS på arbeidsplassen. Det kan være lurt å ta utgangspunktet i oversikten man finner i arbeidsmiljøloven §3, og i internkontrollforskriften. Trenger du den oversikten som gjelder for din bedrift? Trenger du praktisk øvelse og kompetanse i hvordan systematisk HMS etableres i din bedrift? Ta kontakt!