HMS-rollene

Det aller beste er å gi kurs til alle med roller i HMS-arbeidet, det vil si tillitsvalgte, ledere, bedriftshelsetjeneste-representanter (hvis det er et AMU de er med på) og verneombudene selv. Da forstår man lettere gevinsten ved å ha forskjellige roller i HMS-arbeidet, og gevinsten ved samarbeid. Siden verneombudene skal påse at lederne drifter HMS på riktig måte, trenger de ekstra kompetanse. Det kan de få av meg. Alle kurs hos meg er tilrettelagt for det dere trenger. Samtidig fyller det kravene til pensum når det er satt i lovverket. Det aller viktigste er kanskje øvelser og praksis. Det får alle på mine kurs. Jeg tilbyr oppfølgings-timer etter gjennomgang av
pensum. Trenger dere kurs eller veiledning? Ta kontakt, så finner vi riktig behov for din bedrift!