Kurs for verneombud og hovedverneombud

En bemyndiget og dyktig vernetjeneste er gull verd. En bedrift som ønsker å sette systematisk HMS på dagsorden for drift og endring, vil få konstruktive og dyktige verneombud og hovedverneombud hvis de har sitt kurs med meg. De vil få den opplæringen som loven krever, og de vil få mange gode råd på veien om hvordan det er lurt å gå fram når terrenget er ulendt. De vil få en liten introduksjon til kjernekvadranten for å bli den beste utgaven av selv selv i rollen som verneombud og som hovedverneombud.

Det er viktig at verneombudene lærer de juridiske rammene, men også sin rolle og funksjon. Da vil de bidra til at alle HMS-rollene blir utviklet, styringsretten blir sunn og medbestemmelse blir en naturlig og nødvendig del av driften. Verneombud jeg får lov å bemyndige vet hva de skal gjøre, og hva de skal la ligge.

Har bedriften din hovedverneombud? Det er nødvendig for hovedverneombud å få faglig oppfølging i sin koordinerende rolle, slik at vernetjenesten blir samordnet, effektiv og har en tydelig agenda. Etter mange år i tjenesten vet jeg hva hovedverneombudene trenger. Ta kontakt og se om mine kurs kan møte behovet som dine verneombud og hovedverneombud har!